• Rezervasyon

Kurumsal

AK-TUR A.Ş. GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

YÖNETİCİLERİMİZ

01.05.2016 - 30.04.2017 Bilanço

01.05.2016 - 30.04.2017 Çalışma Raporu

01.05.2016 - 30.04.2017 Gelir Tablosu

31.07.2017 Genel Kurul Tutanağı

31.07.2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgilendirme

2016 Yılı Kar Dağıtım Banka Bilgi Formu

Ak Tur Turizm 30.04.2017 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Görüşü

Bilanço Tahlili

Kar Dağıtım Tablosu

Gayrimenkul Listesi

AK-TUR A.Ş. 27.07.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AK-TUR A.Ş. 01.05.2015-30.04.2016 Çalışma Raporu

AK-TUR A.Ş. 01.05.2015-30.04.2016 Bağımsız Denetçi Raporu

2016 Yılı Olağan Genel Toplantısına Çağrı

Genel Kurul Toplantı İlanı

Sermaye Azaltımı ve Ana Sözleşme Madde Değişiklikleri İlan Gazetesi - 1

Sermaye Azaltımı ve Ana Sözleşme Madde Değişiklikleri İlan Gazetesi - 2

Ak-Tur Çalışma Raporu 2015

Bağımsız Denetim Raporu

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplantıya Çağrı

Gündem

Vekaletname

Ak-Tur Tadil Tasarısı

Ak-Tur Tadil Tasarısı

Vekaletname

31.07.2015 Gündem

29.06.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı

29.06.2012 OGK Çalışma Raporu

29.06.2012 OGK Denetçi Raporu

2011-2012 Yılı Çalışma Raporu

2011-2012 Yılı Gen. Kur. Top. Tutanağı

2012-2013 Yılı Gen. Kur. Top. Tutanağı

2012-2013 Yılı Çalışma Raporu

2012-2013 Yılı Ertelenen Gen. Kur. Top. Tutanağı

2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

2013-2014 Yılı Çağrı Mektubu

2013-2014 Yılı Çalışma Raporu

2013-2014 Yılı Gen. Kur. Top. Tutanağı

Olağan Gen. Kur. Top. Tutanağı

01.05.2013-30.04.2014 Bağımsız Denetim Raporu

28.08.2015 Tarihli Ak-Tur A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı